Zapraszamy do kontaktu

Biuro Handlu i Marketingu:

ul. Bobrowiecka 6
02-728 Warszawa

(22) 5482310

Dział eksportu:

Adres i dane firmy

“Herbapol-Lublin” S. A.
ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

tel. (81) 74 88 304
fax (81) 74 39 670

lublin@herbapol.com.pl

Zarej. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 691.365,00 zł, opłacony w całości.
Nr KRS: 0000027463
NIP: 712-015-53-64

„HERBAPOL-LUBLIN” S.A. oświadcza, że posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Kontakt dla mediów

Czekamy na Państwa opinie i informacje na temat naszej firmy
i jej produktów.

Informacje dla dystrybutorów - BOK

Produkty spożywcze
(81) 74 88 275
Produkty spożywcze
(81) 74 88 275
Produkty apteczne
(81) 74 88 282
Produkty apteczne
(81) 74 88 282